Kenya

Soulwinning Outreach Team

KenyaGunnar og Hanne Østrem har i mange år bodd og jobbet i Kenya. De har sammen bygget opp tre evangeliseringsteam, Soulwinning Outreach Team, som reiser rundt og forkynner Guds ord. Arbeidet er  svært fruktbart, og mange mennesker blir kjent med Gud og finner hvile i tro på Ham. Vi skal også takke for de mange som blir helbredet og får et sterkt møte med Guds kraft og kjærlighet.

Gunnar og Hanne Østrem er nå pensjonert, men bor fortsatt store deler av året i Kenya, og arbeider fortsatt tett med evangeliseringsteamene som er sentralt i menighetenes ungdoms- og utadrettede arbeid.

Barnehjem i Thessalia

I Kenya har vi også gjennom mange år støttet barnehjemmet i Thessalia. Her får de mange foreldreløse barna får trygghet og uvurderlig hjelp. Pengene som har vært samlet inn på julespillet, som ble arrangert på Salem i fem år, har i sin helhet gått til dette barnehjemmet.

I tillegg til et hjem får barna også opplæring i blant annet sveising og bruk av data. Vi er glade over at vårt lille bidrag er med å gjøre en forskjell for både store og små i Thessalia.

Kenya_Soulwinningteam
Soulwinning Outreach team
Voksne får utdanning i data