Mosambik

MosambikI Mosambik støtter vi Oddmund og Svanhild Pettersen. Oddmund er født og oppvokst i Åros og har vært aktiv i menigheten Salem Åros helt til han flyttet for å begynne sin arbeid med bibeloversettelse. Oddmund og hans kone Svanhild har et samarbeid med Wycliffe og oversetter bibelen til ulike stammespråk. Dette er en svært krevende prosess som krever mye, ikke minst egne studier i de ulike språkene. Oddmund Pettersen har fullført globale studier i missiologi og teologi og i tillegg studert bibel-hebraisk.

Oddmund har jobbet som koordinator og leder for flere oversetter-team. De har nå startet oversetterarbeid Angola (Sao Tome) på halvtid og resten av tiden bruker han på skole og videreutdanning.

Til forskjell fra tidligere gjøres nå det meste av jobben fra Norge, men de reiser ut i kortere perioder og hjelper de lokale medarbeiderne.

Mer info om Wycliffe bibeloversettere kan du lese om her: www.wycliffe.no