India

IndiaRitva og Kristian Sand bor nå i Finland, Ritvas hjemland, men støtter og følger opp arbeidet i India der de tidligere arbeidet fulltid. De besøker India i kortere perioder, blant annet barnehjemmet de startet opp. De deltar ellers i møter, pastor-samlinger og på bibelskoler. Salem Åros har gjennom mange år støttet deres arbeid økonomisk.

Siste to år har de også startet arbeid i Nord-Finland og i Russland. Kristian har gitt ut flere bøker på finsk og engelsk som blant annet distribueres i Finland og India. Oversikt over hans bøker og distribusjon kan du se på hans egen hjemmeside www.kristiansandbooks.fi.