Å være senior på Salem

Takk og lov for alle generasjoner! Samspillet mellom gammel og ung skaper en god dynamikk, og er givende for alle. Vi lærer av hverandre og drar nytte av våre opparbeidede erfaringer og kunnskap, tilegnet gjennom ulike tidsperioder på vår vandring gjennom livet. Derfor er felles aktiviteter på tvers av alder så viktig, men det utelukker heller ikke behovet for aktiviteter tilpasset den enkelt aldersgruppe.

Men hva innebærer egentlig å være senior? 60 er det nye 50 og 70 er det nye 60, og når man trer inn i kategorien senior er nok en sak hver enkelt av oss ønsker å mene noe om. Men det vi vet, er at behovet for sosialt felleskap gir store glede og er noe som er lagt ned i oss mennesker uansett generasjon.

På Salem har vi Formiddagstreffen som er et eget samlingspunkt for den voksne generasjonen. Du kan lese mer om Formiddagstreffen her. I tillegg til våre ordinære søndagssamlinger og bønnesamlinger på onsdagene, kan dette være noe som skaper inspirasjon og glede, samt være et hyggelig og næringsrikt innslag i ditt liv.

Uansett er du hjertelig velkommen på våre samlinger, ikke på bakgrunn av alder, men på bakgrunn av at du er viktig og unik!