Uganda

Kingdom Gospel Ministries

UgandaVi har støttet ekteparet Peter og Christine Wanyama i over tjue år. De bor i Jinja, ca. 10 mil øst for Kampala, Ugandas hovedstad. Peter er leder av Kingdom Gospen Ministries, et nettverk av hele 41 lokale menigheter i syv distrikter i området rundt Kampala. Disse syv distriktene, Iganga, Jinja, Kaliro, Mayuge, Bugiri, Busia, and Tororo, har tilsammen ca 4 millioner innbyggere.

I tillegg til sin lederrolle deltar også Peter aktivt i forkynnelse og undervisning, og har ofte med lovsangsteam på turene. De har god hjelp av bilen som Salem Åros ga til arbeidet i 2007.  Ekteparet og Kingdom Gospel Ministries driver også et utstrakt hjelpearbeid.

Radient love barneskoler

Uganda_skoleKingdom Gospel Ministries har også startet skoler. Salem Educational Centre ligger ved kirken i Iganga. Her er det barn fra barnhagealder til grunnskole 4.klasse. Kirkesalen og noen midlertidige bygninger fungerer som klasserom. Gjennom denne skolen får foreldreløse og fattige barn utdanning og blir gitt et bedre utgangspunkt i livet enn hva samfunnet ellers kan tilby dem. Kingdom Gospel Ministries har også begynt skoler for foreldreløse og trengende i samfunnet Masafu, Syabo, og Bulubandi.

Radiant Care barnekirker

Uganda_jente_AIDSGud har gitt oss et ansvar med å ta vare på barna. Med dette som viten reiser vi rundt i ulike landsbyer og har egne samlinger for barn der vi lærer dem om Guds kjærlighet og hans tilstedeværelse. Når vi har fått tillitt i landsbyen kan vi fortsette arbeidet med såkalte barnekirker. Det er i disse settingene vi ofte avdekker hvilke barn som er foreldreløse grunnet AIDS og får mulighet til å videre ta vare på dem.

Barn som lever med AIDS

Uganda_barnAIDS er et enormt stort problem i store deler av Afrika, og det finnes utallige foreldreløse barn på grunn av sykdommen. Mange av disse har selv AIDS. Kingdom Gospel Ministries jobber aktivt for å hjelpe disse barna og gi dem omsorg, utdanning og medisinsk hjelp. Mange av barna som lever med AIDS blir forlatt av familie og slektninger på grunn av stigma og frykt. Kingdom Gospel Ministries bygger boliger for disse barna og fostrer dem. Mye av arbeidet går også i å bistå familier som tar vare på barn med AIDS og sørge for at de klarer seg økonomisk.

Arbeid i fengslene

Fengsel i Uganda er ikke helt som fengsel i Norge og tilbude om psykologisk og fysisk støtte, utdanning og medisinsk oppfølging er ikke regelen, men unntaket. Kingdom Gospel Ministries jobber aktivt mot flere fengsler og tilbyr moralsk støtte til de innsatte, medisisk tilsyn og ikke minst ferdighetstrening.

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss...