Velkommen til Etter skoletid

I Salem annen hver tirsdag kl. 14.30-16.30

Det blir mat, leksehjelp, lek, spill, hobby og musikk
Tilbudet er gratis!

Påmelding til Timea: th934@kirken.no

Tilbudet er et samarbeid mellom Den Norske Kirke og Salem Åros.