Økonomi

Først og fremst driftes Salem Åros av private økonomiske gaver fra menighetens medlemmer. I tillegg får menigheten tildelt midler fra stat og kommune. Jo større økonomisk frihet menigheten har, dess flere aktiviteter kan vi gjennomføre, og dess mer kan vi utrette både lokalt og internasjonalt.

Økonomien styres til daglig av vårt Økonomiråd underlagt Lederteamet. Øverste organ er allikevel Menighetsmøte, som vedtar budsjettene.

Slik kan du gi en gave til Salem Åros

Nettbank

Du kan enkelt overføre en økonomisk gave direkte til vår konto. Dette gjør du via din nettbank.

Vårt kontonummer er 2240.30.96540


Bli en fast giver

Faste givere gir menigheten trygghet og forutsigbarhet i økonomien. Ønsker du å bidra som fast giver kan du sette opp avtaletrekk i din nettbank til vår konto 2240.30.96540.


VIPPS

Med VIPPS kan du enkelt gi en økonomisk gave til Salem Åros:

  • #66875 Kollekt Salem Åros

Det orienteres om at det ved betaling med VIPPS trekkes 2,5% av beløpet i omkostninger.

Menighetens medlemmer oppfordres på generelt grunnlag å gi gaver via nettbank eller kollekt slik at deler av summen ikke forsvinner i omkostninger.


Kollekt og korttransaksjon

På alle ordinære Gudstjenester får man mulighet til å gi en gave via kollekt. Det er også mulig å benytte kort (VISA/Mastercard) på vår kortterminal bakerst i hovedsalen.


Grasrotandelen

Norsk Tipping deler av sitt overskudd til ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Dersom du bruker noen av Norsk Tipping sine tjenester har du mulighet til å velge hvor din “Grasrotandel” skal gå. Ønsker du å gi din andel til Salem Åros kan dette settes opp via linken til Norsk Tipping sine nettsider: Sett Salem Åros som min mottaker av Grasrotandelen

Ønsker du selv å søke opp Salem Åros gjøres dette enklest ved å søke opp vårt organisasjonsnummer: 875 593 102


Skattefradag

Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Salem Åros omfattes av gavefradragsordningen gjennom PSGS.

I 2023 er maksimalt fradrag kr 25.000.-. For at fradraget skal være gjeldene må man ha betalt inn minimum kr 500.- i løpet av inneværende år til den gitte organisasjonen.

Slik går du frem for å få skattefradrag

Henvend deg til økonomirådet med e-post okonomi@salemaros.no