Økonomi

Først og fremst driftes Salem Åros av private økonomiske gaver fra menighetens medlemmer. I tillegg får menigheten tildelt midler fra stat og kommune. Jo større økonomisk frihet menigheten har, dess flere aktiviteter kan vi gjennomføre, og dess mer kan vi utrette både lokalt og internasjonalt.

Økonomien styres til daglig av vårt Økonomiråd underlagt Lederteamet. Øverste organ er allikevel Menighetsmøte, som vedtar budsjettene.

Slik kan du gi gaver til Salem Åros

Nettbank

NettbankDu kan enkelt overføre en økonomisk gave direkte til vår konto. Dette gjør du via din nettbank.

Vårt kontonummer er 2240.30.96540

Bli en fast giver

Faste givere gir menigheten trygghet og forutsigbarhet i økonomien. Ønsker du å bidra som fast giver kan du sette opp avtaletrekk i din nettbank til vår konto 2240.30.96540.

Fast bidragsyter til vaskeordning på Salem

Vårt øverste organ, Menighetsmøte, har vedtatt at renhold av vår bygningsmasse gjøres av et profesjonelt byrå. For at denne tjenesten ikke skal spise av midler til å drifte menighetens kjernevirksomhet, er det ønskelig at menighetens medlemmer er med å bidra økonomisk til ordningen med kr 150.- per måned.

  • Fast trekk via nettbank: Bruk kontonummer 2240.30.96540 og merk avtaletrekket med «Vaskeordning Salem»

VIPPS

VIPPSMed VIPPS kan du enkelt gi en økonomisk gave til Salem Åros. Salem Åros har to VIPPS kontoer:

  • #66875 Kollekt Salem Åros
  • #66895 Ekstra offer Salem Åros

Kontoen #66875 «Kollekt Salem Åros» benyttes for ordinære gaver. For spesielle formål som f.eks ekstra misjonsoffer, gave til Open Heart eller lignende benyttes konto #66895 «Ekstra offer Salem Åros». Dette for å skille disse økonomiske gavene fra menighetens ordinære driftskonto. DEt orienteres om at det ved betaling med VIPPS trekkes 2,5% av beløpet i omkostninger.

Menighetens medlemmer oppfordres på generelt grunnlag å gi gaver via nettbank eller kollekt slik at deler av summen ikke forsvinner i omkostninger.

Kollekt og korttransaksjon

PengerPå alle ordinære Gudstjenester får man mulighet til å gi en gave via kollekt. Det er også mulig å benytte kort (VISA/Mastercard) på vår kortterminal bakerst i hovedsalen.

 

 

Grasrotandelen

GrasrotandelenNorsk Tipping deler av sitt overskudd til ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Dersom du bruker noen av Norsk Tipping sine tjenester har du mulighet til å velge hvor din «Grasrotandel» skal gå. Ønsker du å gi din andel til Salem Åros kan dette settes opp via linken til Norsk Tipping sine nettsider: Sett Salem Åros som min mottaker av Grasrotandelen

Ønsker du selv å søke opp Salem Åros gjøres dette enklest ved å søke opp vårt organisasjonsnummer: 875 593 102

Skattefradag

SkatteetatenSkattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Salem Åros omfattes av gavefradragsordningen gjennom PSGS.

I 2022 er maksimalt fradrag kr 25.000.-. For at fradraget skal være gjeldene må man ha betalt inn minimum kr 500.- i løpet av inneværende år til den gitte organisasjonen.

Slik går du frem for å få skattefradrag

Henvend deg til økonomirådets leder ved e-post okonomi@salemaros.no

[siteorigin_widget class=»WP_Nav_Menu_Widget»][/siteorigin_widget]