Salem Åros – Med rom for alle

Vil du vite mer om arbeidet til Europa i Fokus? Velkommen 24/3

Caroline Johansen, barnebarnet til Frantz Johansen, har overtatt som daglig leder i Europa i Fokus. Hun overtar roret for en organisasjon som gjennom mange år har jobbet blant de svakeste i Romania og gjort en stor forskjell i menneskers liv. Nå er det hun skal skal ta organisasjonen videre inn i fremtiden.

Se arrangementet i kalenderen her...

Velkommen til årsfest 31/3 kl 11

Vi ønsker små og store velkommen til årsfest på Salem Åros i formiddag. Menigheten er summen av oss alle. Vi trenger hverandre, våre ulike talenter og gaver, personligheter og erfaringer. Vær med å feire menigheten, det som har vært, men kanskje først og fremst det som ligger foran oss.  
Les mer om samlingen her...

 

Tror du på bønn?

BønnNærhet med Gud er det viktigste dersom man ønsker å ha et direkte forhold til Ham. Bønn er en del av denne nærheten, og vi tror at bønn er noe av det viktigste et menneske kan gjøre for å ha en nær relasjon med Gud. Og med nære relasjoner kan ting begynne å skje...! Har du bønneemner du ønsker skal være en del av vår bønnetjeneste, kan du anonymt eller under eget navn melde inn disse til oss.

Les mer om Salems bønnetjeneste og hvordan du kan sende inn bønneemner...

   

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss...