Salem Åros – Med rom for alle

Velkommen til årsfest for små og store 31/3 kl 11

Vi ønsker små og store velkommen til årsfest på Salem Åros i formiddag. I dag blir det en action-fylt gudstjeneste tilpasset både små og store! Ryktene sier det blir dukketeater og is for barna, og i tillegg gleder vi oss stort til barnevelsignelse. Tradisjon tro blir det både mat og kaker i forlengelsen av samlingen.  
Les mer om samlingen her...

 

Tror du på bønn?

BønnNærhet med Gud er det viktigste dersom man ønsker å ha et direkte forhold til Ham. Bønn er en del av denne nærheten, og vi tror at bønn er noe av det viktigste et menneske kan gjøre for å ha en nær relasjon med Gud. Og med nære relasjoner kan ting begynne å skje...! Har du bønneemner du ønsker skal være en del av vår bønnetjeneste, kan du anonymt eller under eget navn melde inn disse til oss.

Les mer om Salems bønnetjeneste og hvordan du kan sende inn bønneemner...

   

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss...