Ledelse

Lederansvaret for menigheten blir ivaretatt av lederteamet som i dag består av:

  • Olaf Flatland
  • Inger Grønsaas Flatland
  • Jørn Tore Nummestad
  • Gjertrud Tørre Nummestad
  • Dag-Owe Paulsen

Lederteamet er valgt av menighetens medlemmer.

I tillegg til lederteamet har flere frivillige medarbeidere med ansvar for ulike oppgaver og aktiviteter.


Ønsker du å komme i kontakt med lederteamet kan dette gjøres via e-post. Alle verv i menigheten er på frivillig basis. Derfor må noe svartid medregnes.