Søndagsskole

Innlegg_2015_04_Familiesamling_600x200Søndagsskolen er åpen for alle barn og unge mellom 3 og 14 år. På søndagsskolen vil vi høre fortellinger fra Bibelen, synge, ha leker og aktiviteter, og forberede oss til familiemøtene. Familiemøtene er spesielt tilrettelagt for barnefamilier, og søndagsskolen er ofte med, under talen, med eget dramainnslag, eller andre aktiviteter under møtet.

Søndagsskolen har av og til egen kafé etter møtene, hvor vi selger kaker, kaffe og saft til inntekt for en veldedig organisasjon valgt av søndagsskolen selv.

Søndagsskolen holdes parallelt med menighetens ordinære søndagsmøter, ca annenhver søndag. Full oversikt over hvilke søndager det er søndagsskole finner du her.