Søndagsskole

I dag skal du få høre om Daniel i løvehulen! Visste du at Daniel ble kastet i løvehulen fordi han ikke ville følge påbudet om å tilbe kong Dereios? Men selv etter at Daniel ble kastet i løvehulen fortsatte han å be til Gud. Og Gud sparte Daniel og fikk han trygt ut av løvehulen. Og vet du hva som skjedde?? Kong Dereios befalte at alle skulle begynne å tilbe Daniels Gud istedet. Snakk om kul historie!!

Daniel i løvehulen

Vil du høre mer? Kom på Søndagsskolen!