Bønn og nattverd

Velkommen skal du være til vår faste bønnesamling på onsdager fra kl. 19-20.  Her er det rom for å bønn, dele tanker og bønneemner, hvile og stillhet i Guds nærvær.

Ønsker du å bidra med noe så er du velkommen til det, men du kan også velge å sitte ned og la dette være en time der du bringer ditt innfor Gud i stillhet.

Velkommen skal du være

Bibel og bønn

Velkommen skal du være til vår faste bønnesamling på onsdager fra kl. 19-20.  Her er det rom for å bønn, dele tanker og bønneemner, hvile og stillhet i Guds nærvær.

Ønsker du å bidra med noe så er du velkommen til det, men du kan også velge å sitte ned og la dette være en time der du bringer ditt innfor Gud i stillhet.

Velkommen skal du være

Bibel og bønn

Velkommen skal du være til vår faste bønnesamling på onsdager fra kl. 19-20.  Her er det rom for å bønn, dele tanker og bønneemner, hvile og stillhet i Guds nærvær.

Ønsker du å bidra med noe så er du velkommen til det, men du kan også velge å sitte ned og la dette være en time der du bringer ditt innfor Gud i stillhet.

Velkommen skal du være