Tentro konfirmasjonsundervisning

[siteorigin_widget class=”Sweetheat_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Salem Åros samarbeider om TENTRO med frimenigheter i Nedre Buskerud og går sammen om å skape et stort og spennende tilbud til “konfirmantene”.

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ, åpent for alle. Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Målet er at du skal få oppleve at troen på Jesus handler om relasjon og ikke religion.

Tentro er et alternativ som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære i likhet med den norske kirkes undervisning, men er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.

Å velge tentro-konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til andre aktiviteter enn selve undervisningen og turene. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe.

Tentro har en tydelig kristen profil, og det vil være ledere fra Tentro-menighetene som står ansvarlige for turer, undervisningskvelder og gruppesamlinger, men du er hjertelig velkommen til et år med tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv. 

Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger en kveld hver 14. dag, samt to turer i løpet av året, blant annet til London

[siteorigin_widget class=”Sweetheat_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Du kan melde deg på Tentro konfirmasjonsundervisning her. Her finner du også mer informasjon om Tentro og om årsplanen for årets undervisning.

Samarbeid mellom frimenigheter i Nedre Buskerud

Det er 12 menigheter i Nedre Buskerud som samarbeider om NB Tentro. Staben som underviser er også hentet fra disse menighetene. Vi søker å finne en form på samarbeid hvor den enkelte menighet, som er med, opplever dette som sitt og vi hjelpe hverandre å bygge den lokale menighet.

Disse menighetene samarbeider om NB Tentro:

Har du spørsmål, eller av andre grunner ønsker å kommer i kontakt med oss rundt Tentro konfirmasjonsundervisning, er du velkommen til å sende oss en e-post til post@salemaros.no

[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]