Uganda

Christian Family Church International East Africa

UgandaVi har støttet ekteparet Peter og Christine Wanyama i over tjue år. De bor i Jinja, ca. 10 mil øst for Kampala, Ugandas hovedstad. Peter er leder av Christian Family Church International East Africa, et nettverk av hele 41 lokale menigheter i syv distrikter i området rundt Kampala. Disse syv distriktene, Iganga, Jinja, Kaliro, Mayuge, Bugiri, Busia, and Tororo, har tilsammen ca 4 millioner innbyggere.

I tillegg til sin lederrolle deltar også Peter aktivt i forkynnelse og undervisning, og har ofte med lovsangsteam på turene. De har god hjelp av bilen som Salem Åros ga til arbeidet i 2007.  Ekteparet og Christian Family Church International East Africa driver også et utstrakt hjelpearbeid.

Nyhetsbrevene fra Peter Wanyama og hans team kan du lese her.

Radient love barneskoler

Uganda_skoleChristian Family Church International East Africa har også startet skoler. Salem Educational Centre ligger ved kirken i Iganga. Her er det barn fra barnhagealder til grunnskole 4.klasse. Kirkesalen og noen midlertidige bygninger fungerer som klasserom. Gjennom denne skolen får foreldreløse og fattige barn utdanning og blir gitt et bedre utgangspunkt i livet enn hva samfunnet ellers kan tilby dem. Christian Family Church International East Africa har også begynt skoler for foreldreløse og trengende i samfunnet Masafu, Syabo, og Bulubandi.

Radiant Care barnekirker

Uganda_jente_AIDSGud har gitt oss et ansvar med å ta vare på barna. Med dette som viten reiser vi rundt i ulike landsbyer og har egne samlinger for barn der vi lærer dem om Guds kjærlighet og hans tilstedeværelse. Når vi har fått tillit i landsbyen, kan vi fortsette arbeidet med såkalte barnekirker. Det er i disse settingene vi ofte avdekker hvilke barn som er foreldreløse grunnet AIDS, og får mulighet til å videre ta vare på dem.

Barn som lever med AIDS

Uganda_barnAIDS er et enormt stort problem i store deler av Afrika, og det finnes utallige foreldreløse barn på grunn av sykdommen. Mange av disse har selv AIDS. Christian Family Church International East Africa jobber aktivt for å hjelpe disse barna og gi dem omsorg, utdanning og medisinsk hjelp. Mange av barna som lever med AIDS blir forlatt av familie og slektninger på grunn av stigma og frykt. Christian Family Church International East Africa bygger boliger for disse barna og fostrer dem. Mye av arbeidet går også i å bistå familier som tar vare på barn med AIDS og sørge for at de klarer seg økonomisk.

Arbeid i fengslene

Fengsel i Uganda er ikke helt som fengsel i Norge, og tilbud om psykologisk og fysisk støtte, utdanning og medisinsk oppfølging er ikke regelen, men unntaket. Christian Family Church International East Africa jobber aktivt mot flere fengsler og tilbyr moralsk støtte til de innsatte, medisinsk tilsyn og ikke minst ferdighetstrening.

[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]