Nyhetsbrev fra Wycliff og Oddmund Pettersen – April 2020

Kjære støttepartner og bønnepartner

Det har vært en spesiell tid disse fire ukene, der “hele verden” sitter i karantene. Familien vår har jo som alle andre hatt skole hjemme i stua, det har gitt gleder og utfordringer for den nye hverdagen. Vi får det til å fungere og jeg er vant med hjemmekontor så det er ikke en ny ting.

Tilpasninger i Mosambik og Angola

For arbeidet i Wycliffe er mye som før, men situasjonen har medført noen tilpasninger. Oversetterteamene ute på feltet i Mosambik og Angola sitter også i hjemmene sine og passer på at de ikke blir utsatt for smitte. Lokale oversettere med 3-4 personer jobber likevel videre i prosjektene sine, der de samles hjemme med datamaskiner og oppslagsbøker. Det er ikke registrert så mange smittede ennå, men hvis det skulle skje vil de ikke ha mye å stå imot med. La oss be om at smitten dør ut før den brer seg dit.

Barn i nyungwe elsker å lese hefter med bibelfortellinger. Tusenvis av hefter er delt ut.

Jeg har likevel noen positive nyheter.

Innvielse av NT

22. februar i år hadde folket Nyungwe sin innvielse av Det nye testamentet, og en halv million mennesker har nå tilgang til bibel for første gang. Det var stor fest og feiring med dans i menighetene den dagen.

Jeg hadde ikke mulighet for å være til stede i februar, men besøkte dem i november for å snakke om neste store fase: oversettelse av resten av Bibelen. Likevel, den store feiringen lå på mitt hjerte hele den dagen. Jeg tenkte også på det privilegiet at jeg har fått være med i mye av prosessen. I 1996 reiste jeg med Wycliffe som Guest Helper (korttidsarbeider) til Mosambik et halvt år. Det var en spennende tid med kartlegging av språk før selve oversettingen begynte. Dette er det første man gjør før noe annet arbeid begynner. Vi reiste rundt og undersøkte om Nyungwe trengte sin egen bibeloversettelse.

Enda tre språk har snart NT

I desember fullførte prosjektene meetto og akoti i Mosambik og songo i Angola arbeid etter flere tiår med oversettelse. Totalt folketall i disse  tre gruppene er 1,6 millioner. Mens vi bodde i Mosambik som familie og nå de fire siste årene har jeg vært koordinator for prosjektene.

De lokal oversetterne fra Akoti ga oss tilbakemelding på denne måten:

Vi vil takke familien Pettersen som har gitt av sin tid og krefter i bibeloversetting til språk i flere land i Afrika. Vi ber om at Gud gir dere tilbake for deres tjenersinn. Dere har hjulpet oss Akotifolket og oss oversettere mye, så mange av akotifolket har gjennom dette blitt kjent med Jesus ved oversettelsen av Ordet til vårt språk.

Bibeloversettingen sammen med arbeidet til en annen misjon har gitt enorme resultater blant akoti de siste 20 årene. Missiologer har sagt at det som har skjedd  er er blant de mest enestående eksemplene på vekkelse blant muslimer, der evangeliet har forandret samfunnet og tusener blir døpt og følger Jesus. Naboer til de kristne sier de ser forandringen: Ektemennene har blitt snille mot kona sine.

Takk og bønn

Jeg er som kjent ansatt i Wycliffe Norge, og jobber med Seed Company (begge organisasjonene er del av Wycliffe Global Alliance). Det er stadig nye språk og prosjekter som trenger oversettelse for første gang, og andre trenger enda mer av Bibelen. Oppgaven min fortsetter å vokse.

Takk

  • Vi er takknemlige for at vi kan ha denne tjenesten i bibeloversetting.
  • Takk til Gud for innvielsen og at språket nyungwe har Det nye testamentet
  • For nøyaktig ett år siden lå jeg på sykehuset kraftig dehydrert etter afrikatur, med høy feber etter dårlig mat. Jeg er takknemlig at det gikk bra.

Bønn

  • Vi ber for nyungwe der de gjerne vil fortsette med Det gamle testamentet
  • Be for det siste arbeidet med trykking til språkene meetto og akoti
  • For at viruset ikke skal få tak innenfor disse fattige landene

Til slutt vil jeg jeg gjerne takke for din trofast forbønn og økonomisk støtte. Min lønn kommer fra støttepartnere, kanalisert gjennom Wycliffe. Og uten bønn og lønn hadde det ikke vært mulig for oss å tjene folkegruppene i Mosambik, Angola, São Tome, og videre i flere land. Arbeidet fortsetter til tross for krisen i verden, via møter på Skype og telefon og epost. Fram til nå har den økonomiske støtten vokst litt og litt og er nok til en stilling i Wycliffe i underkant av 80%, men arbeidsmengden har i praksis lenge vært større enn det, og jeg ønsker å komme nærmere 100% i lønn så snart jeg kan.

Hvis du vil være med på dette og øke støtten noe for at dette kan skje, eller vet om andre partnere som vil be eller støtte tjenesten med engangsbeløp eller månedlig, så setter vi stor pris på det.

Hvis du ikke allerede mottar fast bønnebrev fra Wycliffe, så ta kontakt med Wycliffe så sender de det på epost til deg. Det er inspirerende og informativt og hjelper deg å be for utsendingene.

Vennlig hilsen
Oddmund Pettersen med familie

Søk gjerne opp min Facebookside Oddmunds misjon in Afrika og bli en “følger“.