Misjon

Du skal elske din neste som deg selv

Jesus lærte oss noe viktig gjennom ord og måten Han levde livet sitt. Du skal elske din neste som deg selv! Det er store ord, og utfordrer noe grunnleggende i mennesket. Særlig i vår tid, der fokus på individets rett til å dyrke seg selv og sine interesser står sterkt. Å være en kristen er i enkel forstand å være en etterfølger av Kristus, altså Jesus. Han er vårt forbilde.

Med det som bakgrunn, har vi som kristne et ansvar for å være der for våre medmennesker. Vi er ikke bare oppfordret til å vise omsorg og kjærlighet, men Jesus går så langt som å si at dette er et grunnleggende ansvar som kristen.

Å stå på de svakestes side er å tjene Gud i gjerning

OpenHeart_bilde_barn-søplefyllingJesus stod alltid på de svakestes side, og viste alltid et stort hjerte for de som trengte det mest. Med Ham som forbilde er vi med å støtte ulike former for humanitært arbeid flere steder i verden. Med tett dialog får vi følge arbeidet som blir gjort av hjertegode og oppofrende mennesker, og ser at hjelpen kommer frem og blir til velsignelse for tusenvis av barn og voksne.

I dette ligger også et stort arbeid i å formidle budskapet om Jesus. Et budskap om kjærlighet, menneskets unike verdi og Guds ønske om å ha en nær relasjon med hver og en av oss. Den enkleste veien å vise mennesker hvem Gud er, er å gjøre som Jesus – gjennom ord og handling vise Guds kjærlighet og være et medmenneske som bryr seg.

Dersom du ønsker å vite mer om arbeidet vi støtter global, kan du lese mer om dette ved å, i høyre kolonne, klikke deg inn på de ulike landene hvor arbeidet foregår.

Vårt arbeid utenfor Norges grenser administreres gjennom menighetens misjonsråd. Har du spørsmål knyttet til vårt misjonsarbeid eller på en eller annen måte ønsker å bidra, kan du kontakte lederteamet på mail.

For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Matt 25: 31-46

[siteorigin_widget class=”WP_Nav_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]