Møteserie Filadelfia Drammen

Denne sommeren kom pastor Bernt A. Torgussen ut med en ny bok som heter  “Evangeliet om Guds Rike”. I den anledningen arrangerer Filadelfia Drammen fire kvelder med undervisning basert på boken. 

Kveldene vil bestå av tilbedelse og bønn, undervisning, kaffepause og tid til praktisering. 

Kveldene finner sted i hovedsalen i Filadelfiakirken, Tomtegata 2, Drammen.

Hold av onsdagskveldene: 22. august, 19. september, 17. oktober, 14. november. 
Tidspunkt: fra kl 19.00-21.00

Bønnesamling på Salem Åros går som vanlig kl 20:00 til 21:00 de samme kveldene.

Møteserie Filadelfia Drammen

Denne sommeren kom pastor Bernt A. Torgussen ut med en ny bok som heter  “Evangeliet om Guds Rike”. I den anledningen arrangerer Filadelfia Drammen fire kvelder med undervisning basert på boken. 

Kveldene vil bestå av tilbedelse og bønn, undervisning, kaffepause og tid til praktisering. 

Kveldene finner sted i hovedsalen i Filadelfiakirken, Tomtegata 2, Drammen.

Hold av onsdagskveldene: 22. august, 19. september, 17. oktober, 14. november. 
Tidspunkt: fra kl 19.00-21.00

Bønnesamling på Salem Åros går som vanlig kl 20:00 til 21:00 de samme kveldene.