Slik vil de nye smitteversreglene av 9.nov påvirke Salem

9.november kl 24 trådde nye smittevernsregler for Asker kommune i kraft. Her finner dere de lokale reglene for Asker kommune, som for øvrig er overordnet de nasjonale reglene: https://www.asker.kommune.no/…/lokale-rad-og-regler…/

Ettersom vi ikke har fastmonterte seter, har vi inntil videre ikke anledning til å arrangere noen form for samlinger, uansett antall personer tilstede. Vi har dessverre ikke annet valg enn å avlyse alle planlagte arrangement i tiden fremover. Dette gjelder både søndagssamlinger og Bønnetimen på onsdager.

Vi holder oss løpende orientert rundt situasjonen og reglene, og vil, så snart situasjonen tillater det, på nytt åpne dørene på Salem. Vi ber dere i mellomtiden om å ta vare på hverandre, og gjøre din innsats for å stoppe spredningen, slik at hverdagen snart kan normalisere seg. Tenk hvor mye vi har å glede oss over. Ikke la det overskygges av usikkerhet, urolighet og tunge tanker som fort kan snike seg innpå og bli en sannhet for oss når verden rundt oss ikke er til å kjenne igjen.

Ta med dette verset fra Matteus 25, 35-40.45 i hverdagen, og vær med å skap et varmere samfunn for alle de rundt oss.

«For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. … Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.»

Ledergruppa vil i tiden fremover gjøre sitt ytterste for å informasjon skal nå ut til alle. Vi har full forståelse for at det kan virke uoversiktlig og forvirrende med stadige endringer. Alle kommunikasjonsflater vil benyttes; hjemmesiden, Facebook, nyhetsbrev og sms. Skulle du allikevel sitte med spørsmål du ønsker besvart, kan du kontakte ledergruppa direkte på mail lederteam@salemaros.no