Bernt André Torgussen

Portrett_TorgussenBerntNoen mennesker har formidlingens gave, og Bernt er en av dem.

Bernt er teologiutdannet, og har arbeidet som leder, pastor, foredragsholder, sjelesørger og familierådgiver i mer enn 25år. I tillegg er han utdannet som coach med PCC sertifisering fra ICF (International Coach Federation) og sertifisering fra Erickson College International (ECPC). Hos sistnevnte jobber han også som foreleser ved coachutdanningen “The Art & Science of Coaching”.

Bernt er i dag pastor i pinsemenigheten Filadelfia Drammen. Da de der stort sett bare har formiddagsmøter er vi på Salem Åros så heldige å få «låne» han mye.

Med sin bakgrunn gjennom mange år som sjelesørger, familierådgiver og coach, evner Bernt på en helt unik måte å formidle Guds ord. Han gjør det relevant og forståelig for den som lytter, uansett om man er vokst opp i kirkesamfunn eller ikke.

Bernt er en mann som liker å gå i dybden, så normalt legger han opp møteserier som går over 3-5 samlinger under ett hovedtema, men med flere undertemaer.

Hans arbeid utenom sin pastorrollen foregår gjennom Liv og Ledelse, som er hans eget firma.